Τα Έργα μας

Αρχική

Σωματείο Ειδικώς αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό - Μη κερδοσκοπικό και ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων. Εδώ και 21 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ φιλοξενεί παιδιά με εγκεφαλική παράλυση - σπαστική τετραπληγία και βαριά νοητική υστέρηση (πολυανάπηρα παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να φιλοξενηθούν σε καμία άλλη δομή στο νομό) με επίκεντρο το παιδί.

Ιστότοπος:  http://kifaamea.gr/ 

Αρχική