Τα Έργα μας

Αρχική

Οι φόρμες, τα σχήματα, τα χρώματα και τα υλικά που με περιβάλλουν αποτελούν την έμπνευση
και ο συσχετισμός τους τον βασικό πυρήνα της δουλειάς μου - Ιωσήφ Βασιλοδημητράκης

Ιστότοπος:  http://iosv.gr/ 

Αρχική

Δημοσιεύσεις