Τα Έργα μας

Αρχική

Δραστηριοποιούμαστε ως αρχιτεκτονικό γραφείο στο χώρο των αρχιτεκτονικών μελετών & εφαρμογών, από το 1995, με έδρα τα Χανιά και με υπεύθυνο τον Μιχάλη Γιαννακάκη.
Συγκροτούμε μια αξιόλογη ομάδα από αρχιτέκτονες, τοπογράφους, μηχανολόγους και πολιτικούς μηχανικούς.
Σχεδιάζουμε κάθε κτίριο με τρόπο διαφορετικό (in situ σχεδιασμός), ώστε να εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον και επιθυμούμε η αρχιτεκτονική σύνθεση να διαμορφώνεται με γνώμονα τη μορφολογία του φυσικού τοπίου.
Εμπνεόμαστε από το οικιστικό και φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, τα ερεθίσματα των τόπων καθώς και από τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ποιότητα στην καθημερινή ζωή.
Συνθέτουμε θέματα σε όλες τις βαθμίδες κλίμακας (αστικό σχεδιασμό – κτίριο – εσωτερικό χώρο – αντικείμενο) δημιουργώντας απλούς όγκους με καθαρή γεωμετρία, πλήρως εναρμονισμένους με το περιβάλλον τους (ανάγλυφο εδάφους, προσανατολισμός, κλιματικές συνθήκες).
Πιστεύουμε ότι η ιδέα περνάει μέσα από τη φιλοσοφία και δίνει τη θέση της στην καινοτομία, για να σχεδιαστεί η δομή και να διαμορφωθεί ο όγκος που θα λειτουργεί σε αρμονία με τον χώρο.

Ιστότοπος:  http://www.insite-architects.gr 

Αρχική

Έργα