Τα Έργα μας

Η Consort Travel ιδρύθηκε το 1993, ως ένα ανερχόμενο πρακτορείο που λειτουργεί στην Κρήτη. Αντιπροσωπεύουν πρακτορεία από όλη την Ευρώπη, διαχειριζόμενοι την εισερχόμενη κίνηση προς την Ελλάδα αγγίζοντας τα 65.000 άτομα το 2015.

Ιστότοπος:  http://consort-travel.gr/